Birkerød Bymidte - Handel og kultur. Annonce 6/6

Handelsstandsforeningen og Ejerforeningen har udarbejdet en ”Forretningsplan for Birkerød Bymidte”.

Vores ambition er, at bymidten over de kommende år skal udvikles til at blive et mere attraktivt centrum for handel og oplevelser i Birkerød end den har været de senere år.

Vi har tidligere skrevet, at det kræver et forstærket samarbejde mellem byens parter.

Et sådant samarbejde skal have noget at ”gøre med” – d.v.s. et budget. Et budget der både dækker løn til en kompetent citymanager og øvrige udgifter, herunder udgifter til flere arrangementer og mere musik i byen. Dette budget er 1,2 mio. kr. på årsbasis.

Hvem skal bidrage til budgettet for forstærkning af samarbejdet? Det skal alle byens økonomisk stærke parter: butiksejerne, ejendomsejerne og kommunen. Og det skal de fordi en attraktiv bymidte er af stor værdi for alle borgerne i byen.

Vi butiksejere og ejendomsejere er klar til at tage vores del og vi har inviteret Rudersdal kommune med som den 3. part i samarbejdet.

Vi ser frem til et ”ja tak» fra Rudersdals politikere til vores invitation.

Birkerød er en by bygget og beboet af mennesker – ikke et center bygget af beton.

Handelsstandsforeningen i Birkerød,
Brian Lund Nielsen

Ejerforeningen Birkerød Bymidte,
Aage Godt Carlsen


Lodret line